Navigace

Obsah

Ztráty a nálezy

Obec Volduchy v souladu s ustanovením § 1057 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, shromažďuje a eviduje nalezené věci. Nálezy jsou zveřejněné na webu Obce Volduchy v sekci Ztráty a nálezy.

Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může Obec Volduchy nakládat s věcí jako poctivý držitel. Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník po uplynutí doby jednoho roku od vyhlášení nálezu a před uplynutím tří let od vyhlášení nálezu, vydá se mu věc po zaplacení nákladů, které vznikly v souvislosti s opatrováním věci popřípadě nálezného. Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, stává se Obec Volduchy vlastníkem těchto opuštěných a nalezených movitých věcí.

Agendu ztrát a nálezů zajišťuje Obecní úřad ve Volduchách v úředních hodinách - kontaktní místo: Přepážka pro občany