Navigace

Obsah

Zastupiutelstvo Obce Volduchy (od 30.10.2018) - 9 členů 

Starosta

Mgr. Michal Černý
Místostarosta Ing. Pavel Šnajdr
Člen zastupitelstva Bc. Lubor Moravec
Člen zastupitelstva Václav Budín
Člen zastupitelstva Martina Čaplová
Člen zastupitelstva Dagmar Sedláčková
Člen zastupitelstva Jana Krátka
Člen zastupitelstva Pharm. Dr. Aleš Ryba
Člen zastupitelstva Ing. Michal Svoboda, Ph.D.

 

Finanční  výbor

Předseda Jana Krátká
Člen Marie Aubrechtová
Člen Dagmar Kovářová
Člen Martina Potůčková
Člen Radka Vávrová

 

Kontrolní  výbor

Předseda Karel Aubrecht
Člen Hana Pořízková
Člen Pavel Vaněček

 

Kulturní a sociální výbor

Předseda   Martina Čaplová

Člen          Hana Pořízková

Člen          Simona Šindelářová

Člen          Milena Dostálová

Člen          Jaroslava Smutná

Člen          Miloslava Svobodová

Člen          Marta Neumannová